Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Quan hệ Cổ đông CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
 (13/04/2022)
 CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
 
   Kính gửi:    - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
   - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 
1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
Mã chứng khoán: LTC
Địa chỉ trụ sở chính: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội. 
Văn phòng giao dịch: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 
Điện thoại/Fax: 024.33631111 
Email: quynhhuong.cmc@gmail.com
2. Nội dung công bố thông tin: Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông (LTC) xin gửi Thông báo đến Quý cổ đông và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc tạm hoãn công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của LTC (theo công văn số  của  1846/UBCK-GSĐC ngày 07/04/2022 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước).
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2022 tại đường dẫn: http://ltc.com.vn/
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP. ĐẠI DIỆN CÔNG TY
 
 
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn