Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Quan hệ Cổ đông Biên bản họp HDQT trực tuyến , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Biên bản họp HDQT trực tuyến
 (14/06/2022)
 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau:
I. Thành phần tham dự: 
1. Ông Ngô Trọng Vinh - Chủ tịch  Hội đồng quản trị  
2. Ông Ngô Anh Phương - Thành viên HĐQT 
3. Ông Trần Đình Tùng - Thành viên HĐQT 
4. Ông Bùi Trung Liễu - Thành viên HĐQT 
5. Bà Lâm Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT 
6. Ông Phạm Đức Thinh - Thành viên HĐQT 
7. Ông Lương Quý Thăng - Thành viên HĐQT 
 
II. Nội dung cuộc họp:
Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông đã quyết định thông qua vấn đề sau:
1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:
+ Ngày đăng ký cuối cùng:          Thứ Hai, ngày 04 tháng 07 năm 2022
+ Ngày họp ĐHĐCĐ dự kiến:      Tháng 8 năm 2022
+ Địa điểm họp:                            Văn phòng Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
Biểu quyết thông qua: 7/7 thành viên Hội đồng quản trị đã đồng ý biểu quyết thông qua đạt  100% tỷ lệ biểu quyết.
Cuộc họp Hội đồng quản trị bằng hình thức trực tuyến kết thúc vào lúc 14giờ 36 phút ngày 13/06/2022 và đã được 7/7 thành viên trong Hội đồng quản trị nhất trí thông qua 100% nội dung biên bản này.
Biên bản được lập thành 03 bản chính có giá trị pháp lý ngang nhau: 01 bản lưu tại Hội đồng quản trị (Thư ký lưu); 01 bản lưu tại Văn thư; 01 bản gửi cho Ban kiểm soát.
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị đã đồng ý biểu quyết thông qua theo như file đính kèm. 
 
             Thư ký
 
 
 
 
   Lâm Quỳnh Hương
         Chủ toạ
                Chủ tịch Hội đồng quản trị
 
 
 
 
                        Ngô Trọng Vinh

 
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn