Thứ năm, Ngày 07/12/2023
Quan hệ Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ năm 2022 , Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông - LTC,

TIN TRỌNG ĐIỂM


Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký
 

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

 

Hôm nay, vào lúc 08h 15 phút ngày 13 tháng 06 năm 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông  địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức họp  Hội đồng quản trị Công ty bằng hình thức trực tuyến với nội dung  như sau
 

Công ty LTC xin gửi link Báo cáo tài chính hợp nhất LTC
 

Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông
 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ năm 2022
 (14/06/2022)
  Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2022
THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ năm 2022)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Trụ sở chính: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 024.33631111
Fax: 024.33631111
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
Mã chứng khoán: LTC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày ĐKCC: 04/07/2022
1. Lý do và mục đích
- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
2. Nội dung cụ thể :
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01cổ phiếu - 01quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 8 năm 2022
- Địa điểm thực hiện: dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần điện nhẹ viễn thông, địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát.
Các nội dung khác có liên quan.
Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Vương Thị Thanh Huyền, địa chỉ: Lô E số 2 Hạ Yên, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại: 0902958222.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quynhhuong.cmc@gmail.com
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VP. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
 
 
 
 


Tin đã đưa

Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông
Trụ sở: Liền kề 14 ô 25&26 Khu đô thị mới Văn khê – Hà đông – Hà nội
Điện thoại: (84-4)63251712 -  Fax: (84-4)63251713

Email : dnvt@ltc.com.vnkehoach.ltc@fpt.vn

Website : http://www.ltc.com.vnhttp://www.ltc.vn